herkes insandır. ama her insanın kendi ismi vardır. insandan kendi ismi ile bahsetmek, sahip olduğu sıfatlar ile ona seslenmekle insanlar arasında bölücülük yapılıyor demek ne kadar mantıklı ise allah ın güzel isimleri ile anılması ile toplum bölünmek isteniyor demek de o nisbette mantıklıdır.

islam inancına göre tek tanrı, ilah vardır. o ilahın adları da özeldir, sahip olduğu sıfatları ifade eder. allah ismi yalnız ve ancak ona aittir.

islamiyet bir dindir. islamiyetten bahsederken din derseniz hangi din olduğu anlaşılamayabilir. din sözcüğü islamiyeti ifade etmez. din denildiğinde akla birbir inanç gelebilir. ama islam bir dindir. islamiyet dinler içinde benim inandığım dinin kendisini ifade eden özel adıdır.

tanrı kelimesi de tıpkı buradaki din kelimesi gibidir.