---futbol a$kına---

evet siz ne yaptınız?

-arkada$larla 1 ay öncesinden galatasaray maçı için anla$mı$tık.maç günü annem ak$am yemeğine mantı yapmı$.maça filan gitmedim.oturdum patlayana kadar mantı yedim.sikmi$im maçını.

---futbol a$kına---