özgürlükçü-bireyci anarşizm ile saf kapitalizmi birleştirerek savunanların görüşlerini ifade etmek için kullanılan bir kavram.liberteryen anarşistler biçiminde de adlanrdırılırlar.devletin varlığının hem ahlaki olmadığını hemide insanlara zarar verdiğini savunurlar.öngördükleri devlet modelinde devlet tarafından yerine getirilen hiçbir hizmet,üretilen hiçbir eşya yoktur.her türlü mal ve hizmetin kralını piyasa sisteminin akışı içinde bireylerin ve özel girişimcilerin devletten daha etkin biçimde yapılabileceğine inanırlar