genelde kalben hissedilip, dile vurulmakta zorlanılan şeylerdir. aman şimdi şöyle söylersem böyle mi anlar ki düşüncesi ile de ertelene ertelene en sonunda da vazgeçilen şeylerdir.
(bkz:şimdi nasıl ifade edeceğim bilmiyorum ama) bu cümleden sonra anasına da sövsen olur yürü yürü korkma