kendine has özellikleri bulunan birşey ne kadar biçim değiştirirse değiştirsin,kendine has özelliğini yitirmez.Bu durum insanlar için de böledir.asil insanlar ne kadar sarsılsalar da yozlaşmazlar ama mayalarında asalet olmayan,şer insanlar ne kadar yükselirlerse yükselsinler her hangi bir olumsuzlukta çirkefleşirler.