herhangi bir zorlama olmadan, bir milletin özelliklerini kaybedip, içinde azınlık olarak kaldıkları milletten etkilenmesi, onların kültürlerini benimsemesidir bir başka ifadeyle globalleşmenin sonuçlarından biri, zayıf ülkelere,ekonomik olarak güçlü olan ülkelerin kendi ekonomilerini daha da güçlendirmek adına, kültürlerini empoze etmesi ardından gerçekleşen olay.
uluslaşma, daha doğrusu ulus-devletleşme sürecinin vazgeçilmezidir. bir ulus-devlet içinde farklı etnik grupları, milliyetleri kabul etmediği için asimilasyon denen yöntemi benimser. artık, bunu nasıl yapar orasını siz düşünün, dillendirmeye gerek yok durumu. ama kabul edilmeli ki tanımı literatüre geçmiştir ve böyle kabul edile gelmiştir.

ayrıca, bir ileri aşaması için

(bkz:etnik temizlik)
ülkemiz çocuklarına her sabah zorla 'andımız' denen şeyin okutturulmasıyla gerçekleştirilmeye çalışılandır.

türküm, doğruyum, çalışkanım, zekiyim, bir o kadarda çevikim. bunlar yetmezmiş gibi varlığımda türk varlığına armağan olsun.

muhtaç olduğum kudretde damarlarımdaki asil kanda şırıl şırıl akmata. aferin bana. ne mutlu banaki türküm diyeneyim.