avagadro sayisi – ydü sözlük – kibris ta bir sözlükcük | artik haber daha yakin
bir elementin 1 molündeki atom sayısı veya bir bileşiğin bir molündeki molekül sayısıdır.

1 mol=6.02x10^23 tane taneciktir. işte bu yüce sayıya da avagadro sayısı denir.