herbert spencer in başını çektiği laissez faire akımına destek verdiğini açıklamış rus aslı amerikalı filozoftur.devletin ve toplumun insanların özgürlüğüne yönelik en büyük tehdit olduğunu gözlemleiği totaliter rejimleri örnek göstererek savunur.bir de kütük kimin kalın kitapları vardır ki okuyana aşkolsundur

(bkz:liberteryenizm)