hayır çizemem çünkü güzel bir şeyin resmini çizmek isterim ki genelde de böyle olur zaten