taşkent köyünde bulunan 90dönüm alan üzerine çizilmiş lefkoşanın her tarafından görülen(u: rum tarafı dahil)(u: zaten rumlara inat çizilmiş) dünyanın en büyük bayrağı!!!!
rumlara inat yapılmasına rağmen zamanın behirnden beri rumların elektriğini kullanarak aydınlatılan kocaman bayrak