bulgaristan – ydü sözlük – kibris ta bir sözlükcük | artik haber daha yakin
bulgaristan'ın ilk sakinleri hint-avrupa kökenli bir kavim olan traklardır. milatla birlikte ülke önce roma ımparatorluğu, sonraysa bizans ımparatorluğu egemenliğine girer. m.s. 6. yüzyılda slavlar ile birlikte türk kökenli bir kavim olan ön bulgarlar bu alana yerleşir. aristokratik tabakayı oluşturan türk bulgarları bir süre sonra slavlaşarak dillerini, 10. yüzyıldan itibaren de ortodoksluğu kabul edip dinlerini bırakarak asimile olmuşlardır.kutsal tapınak kalıntılarıbizans ımparatorluğu yıkılıncaya değin bizans ile savaşıp hakimiyet alanlarını genişleten bulgarlar, bir ara 1018-1186 yılları arasında yeniden bizans ımparatorluğu'nun egemenliğine girmiştir. 14. yüzyılda türklerin rumeli'ye çıkmasından sonra bağımsızlıklarını yitirerek osmanlı devleti'nin egemenliğine girmişlerdir.

osmanlı devleti'nin gerilemeye başlaması ve çarlık rusyası'nın da desteğiyle, balkanların tümünde olduğu gibi bulgaristan'da da ulusal kurtuluş hareketi alevlenmiş, 93 harbi'nden yenilgiyle çıkan osmanlı devleti, bulgaristan'ı 1878 yılında içişlerinde bağımsız prenslik olarak, 1908 senesinde ise tam bağımsız çarlık olarak tanımıştır.

birinci dünya savaşı'nda osmanlılarla aynı cephede savaşa katılan bulgaristan, ıkinci dünya savaşı'na da almanya saflarında katılarak her iki savaştan da yenilgiyle çıkmıştır.

ıkinci dünya savaşı'nın ardından balkanlar'da ilerleyen sovyet ordusunun da yardımıyla georgi dimitrov önderliğinde sosyalist rejime geçen ülke, soğuk savaş yıllarında varşova paktı'nın üyesi olarak kalmış, geçen yüzyılın 80'li yıllarından itibaren ise topraklarındaki türk azınlığa uyguladığı zorla bulgarlaştırma politikalarıyla dünyanın tepkisini çekmiş ve bunun faturasını 1989'da bulgar ekonomisine ağır bir darbe vuran bulgaristan'dan türkiye'ye yarım milyona yakın insanın göçüyle ödemiştir.

doğu bloku'nun çözülmesiyle 1990 yılında sözde sosyalist rejimin yıkıldığı bulgaristan, türk azınlığa yönelik asimilasyon politikalarını da terk ederek komşusu türkiye ile olan ilişkilerini oldukça olumlu bir temele oturtmuştur. ülke 2007 yılında avrupa birliği'ne katılmıştır.

wikipedia - turkiye