ekolu bir serzeni$le;

*harbiden zor bea abi*dir ki bu, kendini konserve barbunya pilakide o hep ikinci plana itilmi$ havuç gibi hissetmenne, ân’ın tadını çıkaramamana, içtiğin sigaradan bile zevk alamamana sebep olan $erefsiz bir hançerdir.

i$ sahibi olanlar için: mevcut ekonomik özgürlüğün muhayyel tatmin düzeyinin oldukça altında olması, gelecekte ki$inin sahip olmak isteyeceği bilimum gereksinimlere kâfi gelmemesi vs.. gibi, i$ sahibi olacaklar içinse: ba$lı ba$ına muammalar deryası olmasından ötürü pu$tça bir $eydir.

hayat, yüzlerce deği$kenden olu$an muğlak bir denklem ve biz de o denklemin içindeki çarpanlardan biriysek eğer, i$ hayatı, evlilik hayatı, sosyal statü, çevre tarafından layık görülen gedik ve dahası bu gelecek kaygısının kollarını olu$tururlar.

..ben bakıyorum da hala evleneceğim biri yok hayatımda! hayatımda birileri oluyor da hepsi de yok oluyor. dostum’a soruyorum ne olacak diye o da ser verip sır vermiyor sanki tanrı pezevenk. kaygılıyım yani çok fena. öyle.