got – ydü sözlük – kibris ta bir sözlükcük | artik haber daha yakin
müdürlerle arasında garip bir ili$ki olan organ. bir gün vücuttaki organlar kendi aralarında müdür seçmeye karar vermi$ler.beyin "hali hazırda hepinizi ben kontrol ediyorum,müdür benim" demi$se de öte yandan kalp "ben besliyorum hepinizi kanla müdürlük benim hakkımdır" ve ciğer "ben hava alı$veri$i ile kalbi çalı$tırıyorum müdür benim" $eklinde veryansın etmi$ler.her organ kendi adaylığının me$ruluğu hakkında tezler üretirken sessiz sedasız bir kö$ede olan biteni izlemekte olan göt bir anda atılmı$,"müdür benim ulan,ben faaliyetimi bir durdurursam hepiniz mahvolursunuz." götün bu çıkı$ına diğer organlar götleriyle gülmü$ler ki bu göt ü gerçekten çok sinirlendirmi$."görürsünüz siz" deyip faaliyetlerini durdurmu$,bir nevi gümrük ambargosu ba$latmı$.bir süre sonra bütün faaliyetleri sekteye uğrayan diğer organlar hep bir ağızdan: "tamam amenna,müdürümüz sensin yüce göt,biz ettik sen etme" diye af dilemi$ler.o günden sonra vücudun amiri,müdürü göt olmu$. i$te o günden bu yana bütün göt ler müdür,bütün müdürler de göt olmu$..