gerçek adı Osman Nevres'dir. 15 mayıs 1919 günü izmir'e çıkartma yapan yunan efzon alayına ilk kurşunu sıkarak şehit edilmiştir.
sıkılan ilk kurşun türk kurtuluş mücadelesi için dönüm noktasıdır.