her sakalliyi deden sanmak – ydü sözlük – kibris ta bir sözlükcük | artik haber daha yakin
aptallığın ve önyargının zirvesinde olan zatın ayrıyetten "genel"den ayrı olanı idrak edememe durumu..
genelleme dir.. önyargı değildir ama sanırsam.... ama genellemeler de önyargılar kadar buyuk sıkıntılar yaşatır zaman zaman insanlara
rivayete göre senle akrabalık ili$kisi bulunduğunu dü$ündüğün ya$ı geçmi$ insanlar arttıkca doğru orantıda ninelerimizin çok i$i var çok .