bilkent Üniversitesihukuk fakültesinde anayasa hukuku dersi veren 1997 yılında devlet bakanlığı 1999 yılında milli savunma bakanlığı gene 1999 yılında adalet bakanlığı yapmış hukuçu eski politikacı. 29 nisan 2009 günü ise bilkent üniversitesi hukuk fakültesinde ölümden dönmüştür.