humanizm – ydü sözlük – kibris ta bir sözlükcük | artik haber daha yakin
hümanist olan insanların benimsedikleri bür tür felsefe.insanı insan oldugu için sevme,değer verme,ayrım yapmamak.faşist düsüncenin tam karsısında bütün onuruyla yer almaktadır.
insancıllık fikri. insan sevgisi olarak tanımlayanlar da vardır. hümanizm derinliğine inildiğinde her şeyin, başlangıcının insandan olduğu fikrine dayanır ki bu durumda tanrıya ihtiyaç olmadığı düşüncesi ortaya çıkar. hümanizm de insanlar ne olursa olsun doğa insanların ayaklarına serilmiş bir tarladır ve insan onu işleyince kendisi için yetecek her türlü ihtiyacı bu yolla karşılayabilir...diğer bir pencereden duruma göz attığımızda hümanizm, insanı insan olarak değerlendirmek ve onun yaratıcıya olan acziyetini düşünerek insanlığı sevmektir. "ne olursa ol, gel" diyen mevlana bunun en başta gelenlerindendir. mevlana'nın insanları ayırt etmeksizin sevmesinin nedeni de hepsinin bir yaratıcıdan gelmesidir. yaratıcı sevmekten kaynaklanan bir sevgidir bu...bunu da yunus emre, "yaratılanı severiz, yaratan'dan ötürü" sözü ile anlatmaktadır. batılı fikirler hümanizmin derinliğinde insanın yaratıcıya ihtiyacı olmadığını düşünürken, doğu kaynaklı hümanizm ise, insanın yaratıcıya olan bağlılığından, onun yaratılmış bir kul olduğundan ve bu sevgi ile yaratıcının hoşgörüsünü kazanacağına inanmaktan geçmektedir.

url: http://www.mevlana.com
gerçek ya da temel hümanizm in, din ile doğrudan ya da dolaylı hiçbir alakası olmadığını ve olmamasını bırakınız; aksine metafiziğe indirgenmiş düşünceleri, varlıkları reddeden bir -izm dir. din ile alakalı hümanizm çeşitleri de vardır, daha doğrusu kimi dinlerin içinde hümanistik(u: hümanistik)(u: swh) ögeler vardır haliylen.

rönesans ile tavan yapmış olan bu -izm e elbette rönesans tan önce de rastlanılmakta; antik yunan ve roma da. bunlar dışında avrupa da rönesans, daha sonra da fransız devrimi ile hayat ve hayata dair her alanda kendini eni konu göstermiş ve bugünlere kadar gelmiştir. aslında bu bakımdan, dala dalga hümanizm den bahsedilebilir; çünkü dediğim gibi antik yunan ve roma daki hümanizm ile bugün yunus emre nin ya da mevlana nın hümanizm i birbilerinden farklı gibidir. çıkış noktaları olarak. (u: yine dediğim gibi, doğaüstü, metafizik bağlamında)
ensesine vurulan şaplaktan sonra arkasına yavaşça dönen kardeş bilgiç bilgiç;

- abi artık seninle ilgilenmiyorum. çünkü humanist oldum...

demesi yazarı güldürmüştür, kardeşi humanizmi benimsemiştir çok yaşasındır...