İstanbul büyükşehir belediyesi bünyesinde bulunan otoparknisletmesidir. Deynekçiliği bitiren uygulama olmuştur. Dar gelirli semtte ucuz elit sempte pahalı ücret politikasına sahiptir.