laissez faire laissez passer – ydü sözlük – kibris ta bir sözlükcük | artik haber daha yakin
bırakınz yapsınlarbırakınız geçsinler anlamına gelen liberalizm ile özdeşleşmiş cümledir.“ laissez faire “ kavramını açıklamak gerekirse , ilk defa fransa ‘ da maliye bakanı colbert tarafından xiv . louis ‘ e hitaben bırakınız yapsınlar.. cı bir politikanın güdülmesi gerektiğini ifade etmek için kullanılmıştır . devleti ekonomiye müdaleden mahrum bırakan bu anlayış , liberalizmin anlamını kaybetmesi ya da değişmesi sonucu ortaya çıkmış , atilla yayla ‘ ya göre “ klasik liberalizmi aşan , ve anarko kapitalizme ( özgürlükçü – bireyci anarşizm , liberal anarşistler için kullanılan kavram ) doğru uzanan fikirleri adlandırmak için kullanılan liberteryenizmin savunucularınca (liberteryenlerce) benimsenmektedir . ancak her liberterteryenler “ laissez faire “ ci olmadığı gibi , hayek gibi pek çok ünlü liberal düşünür bu anlayışın yetersiz olduğunu savunmuşlarıdır . mises gibi bu kavramın savunucularının da belirttiği üzere devletin ekonomiye müdahalesine karşı olması ve asgari ücret kanunlarının işsizlik yaratması , fiyat kontrollerinin kıtlıklara yol açması sebebiyle devletin başarısızlığa uğrayacağı gibi bir teorem geliştirmesi sebebiyle , bazı durumlarda liberaller tarafından kullanılması gerekilen bir kavram olarak kabul görür.
aslı laissez faire, laissez passer, le monde va de lui même olan ekonomik terim. anlamı, bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler, dünya bildiğince dönerdir.
ekonomik buhranların toplum üzerinde yarattığı derin yarıklar neticesinde ortaya çıkan ve devletin elini ayağını piyasadan çekmesini öngören anlayış.