otizm – ydü sözlük – kibris ta bir sözlükcük | artik haber daha yakin
otizmin kelime anlamı kendine dönük tür.bir çeşit psikiyatrik bozukluktur.12 yaş altı çocuklarda ve erkeklerde kızlara oranla görülme oranı fazladır.

belirtileri

Çevresine karşı ilgisizdir.

olaylara ve insanlara tepkisizdir.

genelde tek başınadır.

ıletişim güçlüğü çeker.

konuşma zorluğu vardır.

ınsanlarla temastan kucağa alınmaktan ya da sevilmekten hoşlanmamak.

göz temasının çok az ya da hiç olmaması.

uygunsuz ve sebebsiz gülmek ağlamak.

seslere karşı aşırı duyarlılık ya da duyarsızlık.

objeleri kendi etrafında çevirmek.

sürekli aynı oyunları oynamak.

herşeyin aynı olmasını istemek, değişikliklere aşırı tepki vermek.

aşırı hareketlilik ya da hareketsizlik.

objelere gereksiz yere bağlanmak.

bir sebep olmadan strese girmek, üzüntü duymak.

motor hareket gelişiminde düzensizlik.(topa vuramaz ama küpleri üst üste dizer)

tekrarlayıcı davranışlar yapar.

anlamsız kelimeleri tekrarlar.

ellerini kollarını çırpar, olduğu yerde sallanır, kendi etrafında döner.

tehlikeye karşı duyarsızlık.

acıya karşı duyarsızlık.