ahlak felsefsi terimidir.bireylerin ilkeler dışında her hangi bir şeyden etkilenmeden yargılara ulaşabilme kapasitesidir.
politik açıdan, kendi kendini yönetebilirliğe sahip olma; kendi yasalarını koyabilme ve merkezi otoriteye sadece belirli hususlarda doğrudan bağımlı olma anlamına gelen kelime.