(bkz:phske)'den türemiş olan bu terim antik yunan'da ruh anlamanına gelmektedir. 'logi' ise latince kökenli olup mantık (günümüz türkçesinde bilim) anlamına gelmektedir.

türkçe tam karşılığı ruh bilimi'dir.
ruh tan öte zihin, davranış bilimi sanırsam. bana hep uzaktan çok eğlenceli, zevkli bir bölüm gibi durmuştur. ama okuyanların halini gördükçe pek de öyle değilmiş galiba demiyor da değilim. çok boyutlu düşünebilmek, iyi bir hafıza, sıkı gözlem yapabilmek, güzel ve ikna edici bir konuşma tarzına sahip olmak bu bölümün vazgeçilmezi sanırım.

psikoloji okuyanlara potansiyel deli gözüyle bakılması da ayrı bir gülünçlüktür. buna sinirlenenlerinki de tabi. deli değil, aksine hakkımızda ilk görüşte pek çok bilgiye sahip olabilecek kapasitede insanlardır. yaklaşmıyorum fazla. bu yüzden(u: swh).
bir gün fakültesinin önünden geçerken, camına 'help' yazısının yapıştırıldığını gördüğüm bölüm.