(bkz:bir başkadır beşiktaş besteleri)

gün doğdu hep uyandık statlara dayandık

beşiktaşın ugrunada bayraklara donandık

semtimiz erkek semti aşık eder herkesi

üzerimden eksilmesin bayragımın gölgesi

işte biz kötü günde hep omuz omuzayız

övünmek gibi olmasın biz karakartallıyız

kara...kartal...