geçerliliğini asla yitirmemiş slogandır. marksist devrim anlayışı sürekli ve kesintisiz bir bir ihtilal sürecini öngörür.marx devrimler için maddi temel lazımdır der. ekseriyetle kendi ihtiyaçlarının gerçekleşmesini temsil etmedikçe bir halk arasında gerçekleşmez. düşüncenin gerçekleşmeye doğru yönelmesi yetmez, gerçekleşme düşünceye doğru yönelmelidir. dolayısıyla ne devrim ne de devrim düşüncesi bitmez. devrim yolu engebelidir, dolambaçlıdır, sarptır. ama asla gerçekleşemez değildir.