umit hassan – ydü sözlük – kibris ta bir sözlükcük | artik haber daha yakin
okulumuzun rektörüdür.2 kulağında da işitme cihazı vardır.

sağırdır belki ama bu cihazların ayarlarıyla oynayarak her b.ku duyabilmeyi başarmaktadır.okuldaki en çok ders vermiş hocadır.

dün işbankası atm sinde sıraya girip para çekmiştir.acaba hangi hoca bunu yapmıştır.??

mükemmel insandır.sakın ölmesin.o öleceğine levent köker ölsün.
ümıt hassan

-özgeçmiş-

i. kışısel bılgılerdoğum yeri, tarihi : ıstanbul, 1943

uyruğu : türkiye cumhuriyeti ve kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti

medenî hâli : evli

adres : yakın doğu üniversitesi lefkoşa – k.k.t.c.

ii. eğıtıma.ü. siyasal bilgiler fakültesi ; a.ü.s.b.f.’nde doktora yeterlik sınavı (pekiyi derece, 1971); a.ü.s.b.f.’nde doktora (kamu hukuku ve devlet teorileri) (pekiyi derece, 1975)

iii. meslek ve öğretıcılık hayati1966-1969 (t.c. ziraat bankası genel müdürlüğü kontrollu ziraî kalkınma kredileri

müdürlüğü’nde memur olarak) eğitim-yayınlar görevlisi ve a.i.d. uzmanları tercümanlığı.1969-1975 (a.ü.s.b.f.’nde kamu hukuku ve devlet teorileri / siyasal teoriler asistanı olarak) a.ü.s.b.f., b.y.y.o., a.ı.t.ı.a., g.h.ı.y.o., t.o.d.a.ı.e.’nde; siyaset bilimi, çağdaş siyasal düşünceler, türkiye’nin sosyal yapısı, siyasal doktrinler, devrim tarihi, kamuoyu lisans dersleri.1975-1985 (a.ü.s.b.f.’nde dr. asistan ve doçent olarak) a.ü.s.b.f., a.ü.b.y.y.o., g.h.ı.y.o., a.ı.t.ı.a./ g.ü.’nde; türk ve ıslâm düşünce tarihi, osmanlı ekonomik sosyal siyasal yapısı, siyasal düşünceler tarihi, siyaset bilimi, sosyoloji lisans; devlet kuramları, türk - ıslâm düşüncesi’nde kaynaklar, çağdaş siyasal doktrinler doktora dersleri.1985-1992 (o.d.t.ü. ı.ı.b.f. ve a.ü.s.b.f. ile a.ü.ı.f’nde doçent ve profesör olarak) o.d.t.ü. ı.ı.b.f., a.ü.s.b.f., a.ü. ıletişim fakültesi, a.ü. avrupa topluluğu merkezi’nde; history of civilizations, ottoman economic social political structure, political anthropology, türk ve ıslâm düşünce tarihi, osmanlı sosyal siyasal yapısı, sosyoloji, avrupa’nın toplumsal ve hukukî yapısının temelleri lisans; siyasal teorilerin felsefî temelleri, devlet kuramları, türk – ıslâm düşüncesinde kaynaklar, political anthropology doktora dersleri.1993-2006 (yakın doğu üniversitesi’nde) political science, ottoman administrative and political structure, history of civilizations, comparative government, diplomatic history, international relations, hukuk tarihi, spor tarihi lisans; osmanlı siyasal dinamiklerinin kökenleri, türk dış politikasının temelleri, xix. – xx. yüzyıllar türk fikir tarihi, türk romanında sosyal - siyasal yapı yüksek lisans; yönetimde liderlik doktora dersleri.

iv. kongre / sempozyum, semıner katilim ve kabullerı;

bılımsel üyelıkler, çalişmalar, ödüller1969 “toplumsal ve siyasal ıçerik açısından türk halk şiiri’nde deyiş özellikleri”, s.b.f., ankara; seminer.1973 “ıbn haldun metodolojisi” s.b.f., ankara; konferans.1978 “ziya gökalp ‘külliyat’ının fikrî temelleri”, sanatsevenler derneği, ankara; konferans.1979 “international colloquy on human rights”/ ıstanbul; katılımcı.1983 türkiye büyük millet meclisi millî egemenlik sempozyumu, t.b.m.m.; “ eski türklerde egemenlik anlayışı” başlıklı bildiri.1984 albert-ludwigs – universitat orientalisches seminar; bilim kurulu üyeliği.1984 johann wolfgang goethe – universitat institut für orientalische und ostasiatische philologien; “türkoloji tarihi ve disiplinler-arası çalışmalar” başlıklı bildiri.1984 “the good, the bad and the ugly according to rousseau”, orta doğu teknik üniversitesi, konferans.1985 sedat simavi sosyal bilimler ödülü1990 permanent international altaistic conference üyeliği.1991 “uluslararası hukuk’taki gelişmeler açısından kıbrıs ‘sorun’u”, atatürk kültür merkezi, lefkoşa; konferans.1991 freie universitat berlin institut für turkologie; türkoloji semineri’ne katılımcı dâveti.1997 “water problems in the mediterranean countries”, uluslararası konferans, lefkoşa; organizasyon komitesi üyesi.1999 “earthquake hazard and risk in the mediterranean region”, uluslararası konferans; katılımcı.2000 “türkiye cumhuriyeti – kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti karşılaştırmalı hukuk sempozyumu”; katılımcı.2001 “cyprus issue: past, present and the vision for the future”, uluslararası kongre ; bilim kurulu üyesi.2002 “environmental problems of the mediterranean region”, uluslararası kongre; bilim kurulu üyesi.2002 xi. “eğitim bilimleri kongresi”, lefkoşa; kongre düzenleme kurulu üyesi; katılımcı.2004 “international conference on computational intelligence”, lefkoşa; açılış bildirgesi, katılımcı.2005 “atatürk’ün dil(bilim) konusundaki düşüncelerinin temelleri”, yakın doğu üniversitesi, lefkoşa; konferans.2006 “ımparatorluktan laik hukuk devletine”, atatürk ve hukuk reformu sempozyumu, dokuz eylül üniversitesi; açılış oturumu konuşmacısı.

v. yayinlar (dan seçmeler)“tarımsal kredi sorunları – özellikle tefecilik”, a.ü.s.b.f.d., cilt: xxv – sayı : 4 (1970) ss. 85-159.“siyasî suç kavramı”, a.ü.s.b.f.d., cilt: xxvi – sayı : 1 (1971) ss. 197-217.“ölüm cezası sorunu : krıtik bir yaklaşım”, a.ü.s.b.f.d., cilt: xxvii – sayı : 1 (1972) , ss. 75-116.“ıbn haldun mukaddime’si metninin yaygınlık kazanması üzerine notlar” a.ü.s.b.f.d., cilt: xxviii – sayı : 3-4 (1973), (ankara 1975,) ss. 111-126.ıbn haldun’un metodu ve siyaset teorisi, a.ü.s.b.f., yay., ankara, sevinç mat. , 1977.ıbn haldun’un metodu (...), / aynı eser /, gözden geçirilmiş 2. basım,/ “ek”/ a.ü.s.b.f. yay., ankara 1982.ronald dworkin, “felsefe ve siyaset” : bryan maggee, yeni düşün adamları, haz.: m.tunçay, millî eğitim bak. yay., ıstanbul 1979. (çeviri.)“ ‘hürriyet, eşitlik, kardeşlik’ üzerine mektup”, toplum ve bilim, sayı:14 (1981), ss. 157-163.“anahanlık ve ‘modern’ antropolojinin çıkmazı : godelier örneği”, yapıt toplumsal araştırmalar dergisi, sayı : 47-2 (1983), ss. 55-62.“tarihöncesinden tarihe şamanlık” , a.ü.s.b.f.d., cilt : xxxviii – sayı : 1-4 (1983), ss.

97-114.“ ‘ılk devlet’ neye yarar? ”, yapıt toplumsal araştırmalar dergisi, sayı: 49-4 ( 1984) , ss. 84-98.“evrim teorisi ve anahanlık tartışmaları”, a.ü.s.b.f.d., cilt xxxix – sayı : (1984), ss. 157-166.“ılkel toplum – uygar toplum ılişkisi konusundaki yaklaşımlara bir bakış”, prof. aziz köklü’nün anısına armağan a.ü.s.b.f. yay ., ankara 1984, ss. 227-240.“siyasal teori üzerine düşünceler”, a.ü.s.b.f.d., cilt: xxxix – sayı : 1-4 (1984), ss. 167-172.eski türk toplumu üzerine ıncelemeler, kaynak yay. 1985, v. yay. 1986, ankara 1986.“düşünce ve bilim tarihi : osmanlılık öncesinde türklerin kültür kökenlerine bir bakış” türkiye tarihi 1 – osmanlı devletine kadar türkler, yayın yön.: s. akşin, cem yay., ıstanbul 1988, 1991, 2001, 2004.“siyasal tarih : açıklamalı bir kronoloji”, t.t. 1 – osmanlı devletine kadar türkler, cem yay., ıstanbul 1988, 1991, 2001, 2004.“uluslararası hukuk karşısında ılke ve ölçüt olarak demokrasi”. gündüz ökçün’e armağan, a.ü.s.b.f. yay.,cilt: 47 – sayı 1-2, 1992, ss. 187-192.“ıngiliz dilinin tarihsel temelleri üzerine söyleşi”, a.ü.ı.f. yıllık , ankara 1993, ss. 143-163.eski türk toplumu üzerine ıncelemeler, (gözden geçirilmiş 3.basım,) alan yay., ıstanbul 2000.osmanlı : örgüt-ınanç-davranış’tan hukuk–ıdeoloji’ye , ıletişim yay., 5. basım 2005.“ ‘ıtalya denizde mi yürür?’ ”, toplumsal tarih, sayı: 127 (temmuz 2004), ss. 104-107.“bilim ve ütopya’da ıbn haldun”, bilim ve ütopya, sayı: 148, ekim 2006.“mukaddime’ye dâir ve sâir”, toplum ve bilim, sayı: 107, 2006, ss. 7-42.

vi. ıdarî görevler1993 - 2000 : yakın doğu üniversitesi ıktisadî ve ıdarî bilimler fakültesi dekanlığı,

rektör yardımcılığı, rektör vekilliği.2000 - 2006 : yakın doğu üniversitesi rektörü.2006 - : yakın doğu üniversitesi rektörü.
çok iyi bir akademisyendir, hukuk fakültesinde verdiği hukuk tarihi dersinde sadece tarih dersi ile ilgili şeyler anlatmayıp genel kültürümüzü genişletecek çok da güzel bilgiler vermektedir. çok zekice yaptığı esprilerler için bile derslerine katılınması gerekilen bir hocamızdır. derslerde koskoca amfide sadece 20-30 kişinin dersi dinlemesi çok üzücüdür. rektör olmasına karşın birçok öğretim görevlisinden daha mütevazıdır. mütevazılıkta sınır tanımayan bir diğer hocamız (bkz:hüseyin pazarcı)
ben onun yerinde olcam tempra gibi dolaşırdım arkadan hafifçe yüksek ama adam bişeyleri aşmış levent sende az bişe onun gibi olsan nolur adama laf söylenmeye gelmiyor tamam sende bitanesin cicisin herşeyi biliyon ama tevazulu ol biraz sev öğrenciyi
okulun sevımlı hocalarından bıde eskı turkce kulanmadan dersı anlatsa vede sadece final yapmasa daha ıyı olacak ama...
artık kabak gordugunuzde benı hatırlarsınız diye espri yapabilecek kadar kendiyle barısık,derslerini, onbes dk sonra bitecek deyip 95 dk kadar uzatabilen ve ayrica derslere hep rotarli giren esine az rastlanan ilginc bir hoca kendisi...
kendin sor kendin cevapla tarzında yaptıgı son sınavı ile gönüllerde taht kurdugu düsünülsede,bu düşünce en fazla sınav sonucları acıklanınca bitecektir,tabi acıklanırsa.zira sevgili hocamız,basit değildir,muhakkak ufak bi saka yapar...
istanbulda merdiven tiyatrosunun yöneticilerinden aynı zamanda gölğe oyunları ustası alpay ekler hocam ile yaptığımız bir argumanda eski türk tarihini en düzgün ögrenibileceğin insan olduğunu idda eden ve aynı zamanda ders aldığım hocam. en uzun cümle ile ginese aday bir alim.