günümüz türküyesinde lozan antlaşması ile kabul edilen gayrimüslimlerdir . ancak bütün gayri müslimler azınlık kabul edilmemiştir (bkz:süryaniler) .azınlık kabul edilen gayrimüslimler sadece ermeni ,rum ,ve yahudilerdir. lozanda kabul edilen bu azınlıkların ,kendi kültürlerini yaşayabilmeleri ve yaşatabilmeleri için bazı haklar tanınmıştır.

(bkz:azınlık okulları)
tarih boyunca gerek osmanlıya gerekse de türkiyeye çeşitli sorunlar yaşatmış,hala da yaşatmakta olan,avrupanın suistimal ettiği,üzerinden siyaset yaptığı kavramdır.(u: ermeni soykırımı)(u: hrant dink)
vatandaşlık kavramını ve bir üstkimliği geliştiremeyen çoğunlukların dilini yakan farklı kimliklerdir. aslında sadece etnisite ve din merkezli de düşünülmemesi lazım bu itici ifadenin, zira cinsel yönelim dahil, kadınlar, engelliler dahi bu gruba girer.
sen, ben, o, biz, siz, onlardır. ister ideolojik, ister etnisite merkezli, ister cinsiyet bakımından olsun, kendini uzaylı gibi hisseden; yadsınan, dışlanan, her türlü ayrımcılığa uğrayan herkes azınlıktır. sırf içinde yaşadığınız toplumun örf, adet, geleneklerini, sözümona değer yargılarını, kimisinin değer yargısı olarak işlediği tabularını doğru bulmayan ve yaşatmayan biri iseniz siz de bir azınlıksınız. ne acı diğ mi. o toplumun içinde eriyemediyseniz, ya da o toplumun sizi sokmak istediği kalıba girmediyseniz ve girmek de istemiyorsanız, siz de bir azınlıksınız. büyük kayıp. sizin için değil, o toplum için.