dinlere karşı içinde karşıkoyulamayan saldırı hissi olandır.

ebu cehil, firavun, vs vs gibi şahışlar kendi tekellerine çomak sokacakları için dine düşman olmuşlardır. çünkü otoriteleri sarsılacak ve insanların kul olma noktasında eşit oldukları bilinci yayıldığı takdirde kölelik vs gibi konumlar değişecektir.

günümüzde ise dinin, insan önündeki engel olduğunu düşünenler mevcttur. bilimin dinin yerini alması gerektiğini düşünüp dinin toplum hayatından silinmesi gerektiğini düşünmektedirler. onlara göre din kıstlayan, bazı zümrelerin başkaları üzerinde otorite kurmalarına yarayan bi olgu olarak görülür. hristiyan dünyasının ortaçağda yaptıklarından ötürü dinin zümre egemenliğine bırakılmaması düşüncesinden hareket ederler. kendilerince haklı yanları vardır.

bunlara da bırakınız görsünler bırakınız düşman olsunlar demekten başka çare yoktur.

gel gör ki bunun daha beteri (bkz:dine inananlara düşmanlar)vardır. bu düşmanlıklarını ağızlarından salya saçarak dinini yaşamaya çalışanlara çemkirmeye başlayınca, fiili olarak saldırmaya başlayınca bu olay düşünce özgürlüğünden çıkmaktadır.