kızgınlığın , kızgınlık ile yaşayanların ya da bir olaya kızgınlık ile karşılık vermenin , bahis konusu eylemi gerçekleştiren birinci tekil şahsa zarar vereceğini öngören atasözümüz.
gayet bıçkın ve keskin bakışlı olan sirke yavaş yavaş kendini sarmalayan küpe zarar vermeye başlar ve amacına ulaşır.