kimya bilimi doğada mevcut olan bütün maddeleri inceleyen bir bilim dalıdır. Özellikle maddelerin yapılarını ve birbirleriyle olan etkileşimlerini inceler. periyodik cetvelle gösterilen elementlerin ve oluşturdukları bileşiklerin yapılarının ve aralarındaki reaksiyonların incelenmesi kimyanın konusudur. sınırsız denecek sayıda çok bileşiğin incelenmesini kapsar ve bu konudaki bilgi ve etkinlikleri sistemli hale getirmek amacıyla birbiriyle ilgili bileşikleri, sistemleri, yöntemleri ve amaçlarını gruplayan birçok alt dala ayrılır: analitik kimya, biyokimya, ınorganik kimya, organik kimya, fizikokimya, teorik kimya, nükleer kimya başlıca dallardır.ayrıca son yıllarda gelişmiş olan, agrokimya, medikal kimya, farmakokimya gibi birçok disiplinlerarası alana doğru gelişmektedir.

---alinti---
kimi okullarda bilgisayar mühendisliği öğrencilerine neden verildiğini anlamadığım lisans dersi..akabinde kimi okullar haftada 3 saat kadar da uygulamalı lab verirlerki bunu anlamak mümkün değil...(u: kimi okullar işte)(u: sımayl)
'madem geldin dünyaya,otur çalış kimyaya'sözünün doğmasına neden olan bilim dalı.