efendim şimdi elbette ki biz müslümaniz ve müslüman olmanın felsefesi de islamdır. müslümanlık islam felsefesini benimseme durumudur.
teoride olmayan ama pratikte olan farktır.

sorarım size hangi müslüman, dininin yani islamiyetin öngördüğü hayat tarzını, o kültürü benimsemiş, onu yaşatmış ve yaşatıyordur. ya da en azından tam anlamıyla yaşamaya, yaşatmaya çalışıyordur. hiçbir yorumu saptırmadan. islamiyet oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kurban kesmekten öte bir şeydir benim bildiğim. daha doğrusu bunlardan çok fazlası, kısaca, bir yaşam tarzıdır. ama gelin görün ki kaç (u: sözde) müslüman bu hayatı yaşıyordur, çok az. ama müslümandır ya nihayetinde, en azından o kafa kağıdında müslüman yazıyordur ya, bileti hazırdır. öyle sanar garibim.
müslümanlık ile islam arasında fark yoktur kelime anlamı olarak bakıldığında, tdk dan bakıp da kontrol edebilirsiniz. fark müslüman ile müslüman-lık arasındadır. müslüman kişi islama tabi olmuş ve ona uygun yaşamaya çalışan kişidir. müslüman-lık her müslümanın tam olarak yerine getirdiği birşey değildir. her müslümanın yaptığı icraatlara müslüman-lık denilemez, misal müslümanın biri de sinirlenip haksız yere biri ile kavga edebilir, sabırsız davranabilir. bu o müslümanın şahsi davranışıdır. bu davranış, müslüman-lık ya da diğer bi deyişle islamla bağdaştırılamaz, yanlıştır, ama kişinin yanlışıdır, islamın değil.