insanın kız olmadığı (u: çekememezlikten dolayı) ve ydu de okumadığı sürece pek etkilemeyecek eylemsi. hatta reklamın bir $ampuandır , bir elbisedir vs reklamı olması durumunda kızın daha yakından incelenmesi de artı olabilir .