sanayi devrimi – ydü sözlük – kibris ta bir sözlükcük | artik haber daha yakin
sanayi devrimi, avrupada 18. ve 19. yüzyıllarda yeni buluşların üretime uygulanması ve buhar gücüyle çalışan makinaların makinalaşmış endüstriyi doğurması, bu gelişmelerin de avrupadaki sermaye birikimini arttırmasına denir.

sanayi devrimini 16. ve 17. yüzyıldaki dinsel, siyasal, bilimsel ve felsefi düşünceler hazırlamıştır. protestan reformu -bugün çok çalışıp yarını düşünmeyi- önemli bir değer olarak yerleştirmiştir. 17. yüzyılda aydınlanma Çağı filozofları bilimsel yöntemi ve rasyonel düşünme ilkelerini geliştirmişlerdir. fransız devrimi napolyon aracılığıyla bu düşünceleri avrupaya yaymıştır. 17. yüzyılın bilimsel buluşları, sanayi devriminin teknolojik gelişmelerine kaynak oluşturmuştur.
ilki 1700 lerin sonunda ingiltere' de buhar makinasının icadıyla olmuş ve bu sayede kapitalizmin temelleri atılmıştır.
ikincisi 1800 lerin sonunda elektriğin üretimde kullanılması ile gerçekleşmiş ve seri üretime geçilmiştir.
üçüncüsü 1900 lü yılların sonlarında bilgi teknolojilerinin kullanılması ile doğmuştur.
türk toplumu bu 3 sanayi devrimini de kaçırmış ve bu nedenle istikrarlı bir ekonomik düzen oturtamamıştır.
son sanayi devrimi endüstri 4.0 olarak anılan, yapay zeka temelli robotların üretimde kullanıldığı bir girişimdir. bu konuda almanya, amerika gibi ülkeler öncülük etmektedir. toplum olarak yine merakla bizi nelerin beklediğini izliyoruz efendim.