sünnetin sözlük anlamı, “yol, gidiş, tabiat, prensip, kanun” demektir. terim anlamı ise, peygamber efendimizin (a.s.m.) söz ve fiillerinin ve takrirlerinin tümü mânâsına gelir. takrir, bir konuda sükût etmekle o işi reddetmemek demektir. (u: alıntı)