yazarın entry sini hem yasadığı hem doğduğu hemde asli memleketini açıpda belli etmesinden mütevellit doğan olay....