türk erkeğinin vazgeçilmez aksesuarı(hepsi için geçerli değil,kendi abimden biliyorum).namazda son noktayı koymaya sebep olan 100 adet boncuk içeren nesne.
kabaca türkçeleştirirsek kutsamak manasına gelir.

tesbih etmek...

kaç tane kutsadığını saymaya yarayan boncuklu şeyin adı da tesbih olmuştur.

tesbihler, genellikle 33 ve 99'ludur. 99'lu olanlarda, her 33 tanenin arasına takılan ve bunları bir birinden ayıran tane “nişâne” derler, iki ipin ucunu bir araya getiren uzunca yassı tane de imamedir

aynı zamanda, bu imâmenin tepesine takılan mercimek büyüklüğündeki, ipliğe takılan nişâneye benzer, fakat deliği ikili olan parçaya da “tepecik” derler.
elmalılı hamdi yazır şöyle demiş ;

'tesbih, allah tealâyı cenab-ı akdesini lâyık olmayan şaibelerden gerek itikaden, gerek kavlen ve gerek kalben tesbih et­mek ve uzak tutmaktır... tesbih, esasen balığın suda, kuşun ve atın havada, yıldızın feleklerde hızla yürümek manasıyla sabahtân tef'il olduğu için çok yüzdürmek manasının d~âzımı olarak çok uzaklaştırmak veya paklıkta, temiz­likte çok ileri götürmek manasında alınarak ~tenzihte tanınmış ve bilinmiştir. ragıp der ki, tesbih, allah tealayı tenzihliktir. bunun asli da. ibadette süratle gidiştir. kullar ahlakı `pak etsin gibi ser hakkında kullanıldığı gibi tesbihte fil'i hayra tahsis edilmiştir ve tesbih, gerek kavl ve gerek fiil ve gerek niyet ibadederin hepsine de ıtlak olunur'